Helligånden kan være min stadige ledsager, hvis jeg holder budene
BNP-hæftet Juli 2005, forslag nr. 2

Bed nogle hjemvendte missionærer eller fuldtidsmissionærer om at fortælle om, hvordan de fik deres eget vidnesbyrd ved Helligånden, og om nogle oplevelse, de har haft med mennesker, som de har undervist, og som har fået et vidnesbyrd ved Helligånden.

Hjælp dem til at nævne forskellige måder, hvorpå Helligånden taler til os.

Bed to eller tre børn om at aflægge vidnesbyrd om engang, hvor de følte Helligånden.

Lad børnene lære den første trosartikel udenad.