Jeg kan lære mere om Jesus og hans befalinger når jeg læser skriften
(af Heidi)

Det er svært at huske ting vi har lært for lang tid tiden.

Vis et fotoalbum med baby-billeder

Vis skrifterne. Vor himmelske Fader elsker os også meget. Han har givet os hellige bøger som kaldes skrifterne.

Skriv en liste over standardværkerne, og vis hvilke bøger de er i.

Forklar at hver bog indeholder sande beretninger om mennesker som prøver at følge Jesus. Bøgerne fortæller os om vor himmelske Fader og hans kirke og viser os hvordan vi kan blive som ham.

Sang/aktivitet:
Vis alle billederne fra Evangelisk Kunst på tavlen, brug magneter til at holde dem oppe. Bag på hvert billede, hav da en lille lap (brug f.eks. "post-it", de små gule papirlapper). På disse lapper papir skriver du skriftstedsreferencen og sangen der passer til.

Giv nedenstående skema til musiklederen, så han/hun kan følge med.

Træk et navn på et barn som kommer op og vælger et billede. Tal om hvilken beretning billedet forestiller. Bed barnet om at lære skriftstedet højt - eller hvis barnet ikke kan læse, så selv læse det. Syng sangen. Gentag indtil alle billeder er brugt, eller tiden løber ud.

# Picture Teaching depicted Scripture Song

Billed nr. Billede fra Evangelisk Kunst og lektiehæfter Underviser i: Skriftsted: Sang:
1 218 Jesus lærer os at elske alle mennesker Matt. 5:43-46 Jesus siger elsk enhver (BS 39)
2 234 Jesus opstod efter han var død Luk. 24:36-43 Mon Jesus virkelig opstod (BS 45)
3 402 At studere i skriften kan hjælpe os med at følge Jesus John 13:15 Jeg prøver at bli' som Jesus (BS 40)
4 208 Ligesom Jesus blev døbt, skal vi alle døbes. Matt. 3:13-16 Dåb (BS 54)
5 Primary lektiehæfte 1 billede nr. 12
Pige der får Helligåndens gave
Vi kan få et vidnesbyrd igennem Helligånden John 14:26 Helligånden (BS 56)
6 317 Jesus velsigner børnene 3 Nephi 17:21-24 Jesus elsker alle børn (BS 146)
7 406 Mormons Bog og Biblen indeholder Guds ord. L&P 42:12 Den 8. Trosartikel

(findes i Flere Børnesange)

8 230

Jesus døde på korset, så vi kan omvende os fra vore synder og opstå igen, efter vi er døde.

L&P 19:23-24 At tænke på Jesus B-55 (Gl. Primary sangbog)
9 205 Da Jesus var lille underviste han folket i templet Luk. 2:40 Engang var Jesus et lille barn (BS 34)
10 200

Jesu forældre er vor himmelske Fader og Jomfru Maria. En stjerne viste sig på himlen den nat han blev født

Luk. 2:4-16 Julenat (BS 24)
11 506 Verden i dag kan være forvirrende, men når vi studerer i skriften og følger profeten, vil vi kunne vælge det rette. L&P 21:4-7 Følg Guds profeter v. 9 (BS 58)
12 Primary lektiehæfte 1 billede nr. 5 Før vi kom til jorden levede vi i himlen L&P 138:56 Alle har boet i himlen (Børnestjernen April 1999)

 

1.

Matt 5:44
"Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed
for dem, der forfølger jer"

Sang: Jesus siger elsk enhver (BS 39)

2.

Luk. 24:36-43

Men han (Jesus) sagde til dem: »Hvorfor er
I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder – det
er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke
kød og knogler, som I ser, jeg har.

Sang: Mon Jesus virkelig opstod (BS 45)
 

3.

John 13:15

Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal
gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.

Sang: Jeg prøver at bli' som Jesus (BS 40)

 

4.

Matt. 3:13-16

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes
for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til
at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske!
For således bør vi opfylde al retfærdighed.«

Sang: Dåb (BS 54)
 

5.

John 14:26

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen
vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Sang: Helligånden (BS 56)

 

6.

3 Nephi 17:21-24

"... og han tog deres små børn, det ene efter
det andet, og velsignede dem og bad til Faderen for dem"

Og da han havde gjort dette, græd han atter.

Sang: Jesus elsker alle børn (BS 146)
 

7.

L&P 42:12

"Kirkens ældster, præster og lærere skal forkynde mit evangeliums grundsætninger,
som de findes i Bibelen og Mormons Bog,
hvori evangeliets fylde findes."

Sang: Den 8. Trosartikel


8.

L&P 19:23-24

"Lær af mig og lyt til mine ord. Vandre i
min Ånds sagtmodighed, så skal du
have fred i mig. Jeg er Jesus Kristus;
jeg kom ifølge Faderens vilje,
og jeg gør hans vilje."

Sang: At tænke på Jesus (B-55, Gl. Primary sangbog)
 

9.

Luk. 2:40

Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.

Sang: Engang var Jesus et lille barn (BS 34)

 

10.

Luk. 2:4-16

Også Josef drog op ... til Davids by, som hedder Betlehem .. for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Sang: Julenat (BS 24)
 

12.

L&P 21:4-7

"... du, min kirke, give agt på alle de ord og befalinger, han giver dig, eftersom han modtager dem, så længe han vandrer i hellighed for mig. Thi I skal tage imod hans ord i al tålmodighed og med tro, som om det var fra min egen mund."

Sang: Følg Guds profeter v. 9

 

13.

L&P 138:56

Ja, før de fødtes, modtog de sammen med mange andre deres første belæringer i åndernes verden og forberedtes til at komme frem i Herrens bestemt tid for at arbejde i hans vingård for menneskesjælenes frelse.

Sang: Alle har boet i himlen (Børnestjernen April 1999)