Jeg påtager mig Kristi navn, når jeg bliver døbt
(Friend Aug 2003 forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard)

Vis Evangelisk Kunst nr. 208 ("Johannes Døberen døber Jesus") og lad børnene genfortælle begivenhederne omkring Frelserens dåb.

Syng "Dåb"

Lav nogle kategoriskilte der har forbindelse med dåb, f.eks.:

Del børnene op i grupper.
Vis et af  kategoriskiltene, og lad et barn i den første gruppe give et eksempel som passer til denne kategori..

F.eks. "Ting der er ved en dåb" kan være:

Lad grupperne på skift foreslå noget til kategorien, indtil ingen kan komme på flere ting/der kun er en gruppe tilbage.
Hvis en gruppe ikke kan foreslå noget, går du videre. Gruppen er "ude" indtil næste kategori, hvor alle deltager forfra.

Syng "Når jeg engang bli' 8 år"

Bær vidnesbyrd om de velsignelser som vi modtager i dåben, og udtryk taknemmelighed for dit medlemsskab af kirken.