Jeg påtager mig Jesu Kristi navn, når jeg bliver døbt
(Friend Aug. 2003 forslag nr. 1, oversat af Conny Hillgaard)

Læs L&P 107:4 og hjælp børnene med at forstå hvordan forskellige navne er brugt i skriften for at vise ærbødighed overfor Guddommen. Forklar de forskellige sider at Frelserens mission og arbejde.

Skriv flg. skriftstedsreferencer på tavlen:

Job 19:25: Løser
Esajas 9:6: Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste
Luk 2:11: Frelser, Herre Kristus
John 1:29: Guds lam

John 1:49:
Israels Konge
John 10:14: den gode hyrde
John. Åb. 1:8
Alfa og Omega, den Almægtige