Jeg vil holde mit legeme helligt
BNP-hæftet Oktober 2005, forslag nr. 2

Forklar, at vores legeme er helligt.

Giv hver klasse en kuvert med bogstaverne til et ord eller flere ord, som e.eks.:

(Hvis en kuvert rummer to ord, sættes bogstaverne til hvert ord sammen med en papirklips).

Hæng to skilte, hvorpå der står Tilladt og Forbudt, op på tavlen.

Lad hver klasse klæbe bogstaverne i deres ord i den rigtige rækkefølge fast på en seddel og klæbe denne fast under det rigtige skilt.
Vend skiltet Tilladt om, så man kan se et billede at Kristus, og lad børnene sige denne måneds skriftsted.
Oktober 2005, er det: »Vælg i dag ... Jeg og mit hus vil tjene Herren« ( Jos 24:15).

Syng »Herren gav mig et tempel« (BS, s. 73).

Bed et panel af primaryledere om at fortælle relevante oplevelser og bære vidnesbyrd om det at holde sit sind og sit legeme rent.