Jeg vil holde Sabbatten hellig
BNP-hæftet Oktober 2005, forslag nr. 1

Fortæl om velsignelserne ved at holde sabbatsdagen hellig.

Del børnene op i to grupper.
Lad den ene gruppe tegne tegninger af noget af det, de foretager sig om lørdagen, når de gør sig klar til sabbatten.
Lad den anden gruppe tegne tegninger af sabbatsaktiviteter, som får dem til at føle sig nær vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

Lad børnene i den første gruppe fortælle om deres aktiviteter, og hæng tegningerne op på væggen eller under et banner, hvorpå der står Lørdag.

Syng »Lørdag« (BS, s. 105).

Lad derpå børnene i den anden gruppe fortælle om deres sabbatsaktiviteter, og hæng deres tegningerne op på en anden væg eller under et banner, hvorpå der står Søndag.

Syng »Vælg det rette« (BS, s. 82-83).

Større børn kan tegne tegninger på bannere, mens de yngre børn kan gætte, hvilke aktiviteter tegningerne forestiller.

Hjælp dem med at lære Lære og Pagter 59:9-10 udenad.