Jesus Kristus har sonet for mine synder.
Jeg kan omvende mig og bo hos ham og min himmelske Fader igen.

 (Friend Marts 2005, forslag nr. 2; oversat af Conny Hillgaard)

Gennemgå den 3. Trosartikel med børnene.
Hjælp børnene med at forstå ordet forsoning og love og forordninger.
Forklar at vi ihukommer Jesu Kristi forsoning når vi deltager i nadveren hver uge. Nadveren er en ordinance.

Evangelisk Kunst 225 (Den sidste nadver)

Evangelisk Kunst 315 (Kristus vis er dig for nephiterne)

Evangelisk Kunst 604 eller nadverbrød vand og bakker

En måde at ihukomme Jesus på under nadveren, er at tænke på de historier som vi kender om ham.

Lad børnene sidde i en cirkel.

  1. Vælg forskellige billeder fra Evangelisk Kunst som fortæller forskellige historier fra Jesu liv.
  2. Læg dem med forsiden nedad i en bunke.
  3. Lad en ærtepose, eller noget andet passende, vandre rundt i cirkelen, medens pianisten spiller "Læs en historie om Jesus (BS 36)
  4. Når musikken stopper, lad det barn som holder ærteposen vælge et billede fra bunken.
  5. Kan barnet enten fortælle historien eller vælge 1-2 andre børn som kan hjælpe med at rolle-spille historien.
  6. Giv den hjælp der er brug for, og gentag derpå 1-5 igen, som tiden tillader.