Jesus Kristus styrker min tro
BNP-hæftet Juni 2005, forslag nr. 1
 

Bed to eller tre personer om i forvejen at klæde sig ud i noget enkelt tøj, så de ligner nogen, der kendte Frelseren, da han levede på jorden.

Bed hver af dem om at være parat til at fortælle eller læse en historie om Jesus, som har opbygget deres tro. Hjælp børnene til at se, hvordan Jesus Kristus på forskellige måder:

Spørg børnene om, hvordan disse beretninger kan styrke deres tro på Jesus Kristus.

Syng »Læs en historie om Jesus« (BS, s. 36).