Jesus Kristus underviste i evangeliet og var et forbillede ved den måde, han levede på.
(Friend Marts 2005, forslag nr. 1)

Bed på forhånd 3 eller 4 medlemmer om at forberede en åndelig historien fra Jesu liv, og fortælle hvordan de har brugt Hans eksempel i deres liv.

Brug Evangelisk Kunst:

Fortæl børnene at en at grundene Jesus kom til jorden var for at undervise os i evangeliet og være et eksempel for os.

Vis billedet på væggen.

Forklar betydningen af ordet EKSEMPEL og syng derpå: "Gør nu som jeg gør".

Introducer derpå menighedens medlemmer og bed dem fortælle deres historier.  Bed deltagerne vælge et billede som de kan vise på tavlen/væggen, medens de fortæller.

Giv børnene nogle fodspor af papir. På den ene side tegner eller skriver børnene hvordan de kan følge Jesus, på den anden skriver de deres navne.

Hæng fodsporene på væggen som leder han til billedet af Kristus.

Syng "Jeg prøver at bli' som Jesus"