Jesus Kristus døde og opstod
(Friend Marts 2005, forslag nr. 4)

Klasse præsentation:

Bed på forhånd flere børn om at komme forberedt på at være en af vidnerne ved Kristi opstandelse. (se listen her nedenunder)

Fortæl med dine egne ord, beretningen og Kristi død ved hjælp af flg. billeder fra Evangelisk Kunst:

Bed børnene om at tænke på hvordan Jesu familie og venner må have følt det a han døde.
Fortæl børnene at vi har inviteret nogle "venner" til at fortælle om deres glæde da de fandt ud af at Jesus var opstået.

Brug navneskilte, bed børnene om at fortælle historierne af flg. personer som så Kristus efter hans opstandelse:

Efter børnene har fortalt deres beretninger, syng da "Jesus opstanden"

Fortæl ved hjælp af handske og hånd, principperne ved opstandelsen (se Primary lektiehæfte 1, suppl. akt. nr. 2)

Hvis der er tid - og med primary præsidentskabets godkendelse, bed da et medlem som har oplevet et dødsfald i familien om at dele deres vidnesbyrd op opstandelsen.

Syng "Mon Jesus virkelig opstod"

Mind børnene om at Påsken er den højtid hvor vi med taknemmelighed fejrer forsoningen og opstandelsen.