Joseph Smith skrev Trosartiklerne
BNP-hæftet December 2005, forslag nr. 1

Forklar, at det var Joseph Smith, der skrev Trosartiklerne.

Lav et huskespil ved at skrive tallene 1 til 13 to gange på 26 sedler (et tal på hver seddel).
Læg sedlerne på spillebræt, så man ikke kan se tallene.

Del børnene op i grupper.

Lad et barn fra hver gruppe på skift vælge to sedler og vende dem om.
Hvis tallene passer sammen, lader du gruppen sige den pågældende trosartikel.
Fjern derefter de to sedler fra spillebrættet.
Fortsæt, indtil alle sedlerne er taget.

Syng derpå tredje vers af »Skønne forårsmorgen « (BS, s. 57).