Jeg vil vælge det rette
BNP-hæftet Juli 2005, forslag nr. 1

Gennemgå »Min dåbspagt« fra hæfterne "Tro på Gud", side 2-3.

Vælg tre billeder fra Evangelisk Kunst eller primaryhæfternes billedpakker, som forestiller det at holde befalingerne, f.eks.:

Et billede for hvert af bogstaverne i ordet dåb. Bag på hvert billede skriver du et af bogstaverne i ordet dåb og hænger billederne på den ene side af tavlen.

På den anden side af tavlen skriver du nogle skriftsteder, der handler om de befalinger, billederne forestiller, f.eks.:

Sæt et større barn sammen med et yngre barn. Lad det ældste barn læse skriftstedet og det yngste barn vælge det billede, der passer til.

Efterhånden som billederne bliver valgt, vender du dem om, sådan at der til sidste står dåb.

Syng »Når jeg skal døbes« (BS, s. 53).