Hvis jeg nyder nadveren værdigt, erindrer og fornyer jeg mine dåbspagter
BNP-hæftet Juli 2005, forslag nr. 2

Fortæl ved hjælp af skriftstederne og billederne beretningen om den sidste nadver

Forklar betydningen af nadverbrødet og -vandet.

Forklar, at brødet symboliserer Frelserens legeme, og at vandet symboliserer hans blod. Ved at ofre sit legeme og udgyde sit blod gjorde Frelseren det muligt for os at opstå og blive renset fra vore synder, så vi kan opnå evigt liv hos ham.

Forklar, at når vi nyder nadveren, erindrer vi Frelserens offer.

Læs nadverbønnerne.

Tal om de løfter, vi giver, når vi bliver døbt, og forklar, at vi fornyer disse løfter, når vi nyder nadveren

Syng en sang fra afsnittet »Nadveren« i emneregisteret i Salmer og sange.

Uddel papirhjerter, hvor børnene kan skrive eller tegne noget, som de vil gøre i den kommende uge for at erindre Jesus Kristus. Bed dem om at hænge eller lægge papirhjerterne et sted, hvor de kan være en daglig påmindelse.