Helligånden er det 3. medlem af Guddommen
(Friend Aug. 2005, forslag nr. 1, oversat af Conny Hillgaard)

Hjælp børnene med at lære den 1. Trosartikel udenad. Lær dem om Guddommen.
Brug flg. billeder til at lære at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har et legeme af kød og blod.

Helligånden er er person af ånd. (se L&P 130:22)
Helligånden  vidner om vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

Syng "Jeg ved min Fader lever"

Hvad skal vi gøre for at få et vidnesbyrd gennem Helligånden?

Bed en der for nylig er omvendt, en missionær, eller et medlem fortælle om, hvordan Helligånden har vidnet for ham/hende.
egen fortæl med dine egne ord historien: "Micah's Miracle" (Friend, Okt. 2002, 4–6 ~ ikke oversat til Dansk).
Tal om hvad de forskellige personer i historien gjorde for at få et vidnesbyrd om Helligånden.

Kopier billederne fra Evangelisk Kunst (den blå æske), som viser børn der holder befalingerne. F. eks:

  1. 604 (omdele nadveren)
  2. 605 (dreng der beder)
  3. 616 (Familie der er sammen)

Vælg et billede for hvert bogstav i ordet VIDNESBYRD.
Skriv et bogstav bag på hvert billede, og sæt bogstaverne op på tavlen, så der står: VIDNESBYRD.
Bed et barn vende et af bogstaverne og fortælle hvad der sker på billedet.
Bed børnene tænke på, hvordan/hvornår de gør de samme ting som der vises på billedet.

Hvordan hjælper denne aktivitet deres vidnesbyrd med at vokse?

Lyt til børnene svar, og forstærk principperne ved at synge sange fra Børnens Sangbog, som fortælle om det princip I lige har talt om.

Forsæt indtil alle billeder er blevet vist.

Syng "Jeg søger til Herren"