Jeg kan føle Helligåndens indflydelse
(Friend Aug 2006, forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard)

Med musiklederens hjælp, bed da nogle af de større Primary børn, lære sangen "I Feel the Spirit" (Friend, Feb. 2004, 15) så de kan synge den i fællestiden.

Vi har ikke denne sang på Dansk, men vælg en anden sang om Helligånden, Conny Hillgaard

Hvisk, medens du beder børnene gøre flg.

Forklar børnene at Helligånden taler med en stille stemme, og at vi "hører" Helligånden ved den måde vi føler/har det indeni.

Lad de børn som har forberedt en sang, fremføre den nu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ældre børn:

Bland flg. skriftsteder og sæt dem på den ene side af tavlen.
Bland Helligåndens gaver på den anden side af tavlen.
Lad børnene slå skriftstedet og, og sætte den sammen med den rigtige gave.

Citer den 7. Trosartikel. Illustrer Åndens gaver med dine egne eksempler eller brug flg.:

  1. Nogle vidnesbyrd fra en af de sidste generalkonferencer
  2. Historie fra Primary lektiehæfte 5, s. 109 # 4
  3. Præsident Gordon B. Hinckley om at bygge templer
    Stjernen 1998, s. 50-51
    Stjernen Juli 1998, s. 93-94
  4. Ældste Dallin H. Oaks, Liahona, Maj 2004, s. 7-10
  5. Evangeliet genoprettet gennem Joseph Smith ved engelebetjening JS 1:12, 30-32,68-70
  6. Ældste Kikuchi, Primary lektiehæfte 3, lektie 24

Fremsig sammen Moroni 10: 4-5

Bær vidnesbyrd om velsignelserne ved Helligåndens mange gaver.