Mit legeme er et tempel
(af tkennedy)

Læs 1 Kor 3:16-17

Syng: Jeg elsker Herrens tempel

Templer er meget hellige, og Herren fortalt os at intet urent kan komme derind. Vi talte om hvordan vi kan forberede is på at tage til templet. Der er mange måder at gøre det på. Nogle er nævne i flg. sange:

Syng: Jeg prøver at bli' som Jesus
Syng: Jeg vil følge Guds plan for mig
(Brug den tid der skal til på sangene)

Vi talte også om, at vore hjem er som et tempel. Når Jesus kommer til jorden igen, vil han komme til sit tempel.

Søster_______ vil I dag lære jer en ny sang:

Sister _______ is going to teach you a new song today. I want you to listen to the words and try and guess what the theme for this month
is.

Syng: Herren gav mig et tempel (BS 73) (giv sanglederen ekstra tid til at undervise i sangen)

Vores ånd bor i vores fysiske krop og skrifterne fortæller at vores krop et som et tempel, så det er vigtigt at vi holder vores krop og sind rene.

Fortæl historien om Daniel fra Gl. Testamente. (Dan. kap.1)

Joseph Smith modtog instruktioner fra Herren om at vi skal holde vores krop og sind hellig. Vi kalder denne instruktion/åbenbaring for Visdomsordet.

Syng: Hold Guds befalinger

Hvor finder vi Visdomsordet? (L&P 89)

Ligesom Daniel, Shadrack, Meshack og Abednego blev velsignet ved deres lydighed, vil vi blive velsignet når vi adlyder visdomsordet og holder vores krop og sind rene.