Hold Sabbatten Hellig
(af Kristin Baker, Long Beach, CA)


Rådgiveren begyndte at fortælle om Skabelsen der tog 6 dage, og på den 7. hvilede vor himmelske Fader. 

Syng: "Følg Guds profeter" (1. vers)

Rådgiveren spurgte børnene om hvad Moses fik på stentavler, af vor himmelske Fader. (lagde vægt på at helligholdelse af sabbatten er en befaling). 
Hun fortalte historien fra New Era: Everyday Heroes - Goal Keepers  Sep. 1996 s. 12). Hun fortalte historien med hendes egne ord.

Syng "Hold Guds befalinger"

Jeg spurgte børnene om hvad det vil sige at holde befalingerne? At helligholde Sabbatten vil bringe os tryghed og fred.

Læs L&P 59:16-19 vers efter vers, og lad børnene fortælle om aktiviteter der er passende at deltage i på Sabbatten.  
Lav en liste over aktiviteter og skriv dem på tavlen.

At skrive til missionærerne er en god søndags aktivitet.

Syng: Jeg ønsker nu at være missionær

Missionærerne i wardet har nok sunget denne sang som børn og forberedte dem på at tage på mission. De ELSKER også at få post.

Rådgiveren medbragte nogle friske blomster. Disse viste hun til børnene og fortalte dem, at en god aktivitet er at gå en tur i naturen.

Syng: "Giv sa' den lille bæk"