Jeg vil ære mine forældre
(
BNP-hæftet April 2005, forslag nr. 2)

Lav nogle papirbrikker, der kan pusles sammen til et hus, fx et tag, mure, vinduer og en dør.

Udtænk et praktisk eksempel til hver brik, hvor børnene skal svare på, hvordan de kan ære deres forældre.

Del børnene op i grupper, og giv hver gruppe en del af huset og et praktisk eksempel, de skal give en løsning på.

Lad grupperne skiftes til at forklare det praktiske eksempel og deres løsning samt sætte deres brik fast på tavlen eller på et skilt og bygge huset.

Syng nogle sange fra afsnittet »Hjem og familie« i BS.
Forklar, at vi styrker vores hjem og familie ved at ære vore forældre.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conny Hillgaard:
Hjem og Familie findes ikke i BS, men gør i den Engelske....
Se i stedet under Familie og Forældre