Præstedømmet velsigner mit liv
(Friend Feb. 2003, forslag nr. 2, oversat af Conny Hillgaard)

Hjælp børnene med at forstå velsignelserne ved at præstedømmet blev gengivet til jorden. Lad dem finde og sammen læse 1. Peter 2:9

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, som skal forkynde Hans værker, Som kaldte jer fra mørket ud til Sit underfulde lys

Tal om velsignelserne og ansvaret der følger med, ved at være en "udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk"

Læg flg. ordstrimler ned i en beholder :

Lad et eller to børn vælge en ordstrimmel og tegne hvad der står...  resten af Primary prøver at gætte hvilken præstedømme velsignelse der stod på ordstrimlen. (Er der mange børn, kan I dele børnene op i hold).

Tal om hvordan præstedømmet bruges i de forskellige situationer.

Lad børnene fortælle hvordan de kan gøre for at ære præstedømmebæreren.

Syng sange der passer til.

Gentag indtil der ikke er flere ordstrimler - eller tiden er gået.