Præstedømmets ansvar
(BNP-hæftet Maj 2005, forslag nr. 2)

Pak en kasse med nogle ting eller billeder, der har med præstedømmeordinancer eller -ansvar at gøre, fx:

Bed en bærer af Det Melkisedekske og Det Aronske Præstedømme om at komme i Primary.
Lad børnene skiftes til at tage en ting op af kassen, og bed præstedømmebrødrene om at fortælle om en oplevelse, de har haft, som har med tingen at gøre.
Bed dem om at aflægge vidnesbyrd om velsignelserne ved at have præstedømmet. Syng »Med præstedømmets kraft« (BS, s. 60).