Vor himmelske Fader planlagde, at jeg kunne komme ned i en familie
(
BNP-hæftet April 2005, forslag nr. 1)

Vis et billede af et hus.
Del børnene op i grupper, og giv hver gruppe et stykke papir og et billede af et familiemedlem som fx. en far eller mor, bedstefar eller bedstemor, et barn eller en baby.
Lad hver gruppe skrive en liste over måder, hvorpå det familiemedlem, de har fået, hjælper til i familien.
Lad derpå grupperne skiftes til at agere, hvordan deres familiemedlem hjælper til, mens resten af børnene forsøger at gætte, hvilket familiemedlem det er.

Syng en sang om det pågældende familiemedlem, som fx. "Mor" (BS 108).

Hæng billeder og listerne op ud for billedet af huset.

Syng nogle primarysange om hjemmet.

 

For de større børn kan du læse sætning fire og fem i det syvende afsnit af »Proklamationen».

Inddel børnene i grupper, og giv hver gruppe et princip fra sætning 5.

Lad dem finde og synge en sang fra BS, som handler om dette princip, og derpå forklare, hvordan de kan efterleve dette princip i deres familie.