Det første Syn
(Friend, Feb. 2003, forslag nr 1, oversat af Conny HIllgard)

Hjælp børnene med at forstå Gengivelsens velsignelser. Gennemgå nogle begivenheder som er beskrevet af Joseph Smith.

Bed 4 personer , klædt i enkle kostumer, kommer som Joseph Smith’s venner og familie og fortæl om en begivenhed som var det noget Joseph havde fortalt dem. Brug dele af skriften hvor det er passende.

Del børnene i holde, og brug aktivitetssteder/stationer. Lad børnene rotere og lytte til hvad hver fortæller har at berette.

Det første Syn ~ JS-H 1:14-17
Behovet for Genoprettelse ~ JS-H 1:18-19
Modtage og oversætte Mormons Bog ~
JS-H 1:59-60
Gengivelsen af præstedømmet~ JS-H 1:68-72

Syng sange om Det første Syn, Mormons Bog og præstedømmet