Tro på Gud

Når der henvises til en side, er det i hæftet "Tro på Gud"

Nyt program:

Gammelt program:

 • Begynder Jan 2004

 • Aktivitetsdage

 • 4 fokusområder

 • Færdiggøres i det 11. år

 • Ingen smykker

 • Centreret omkring evangeliet

 • Slutter 31. Dec. 2003

 • Præsentationsprogrammet

 • 12 fokusområder

 • Færdiggøres før 12. år

 • Smykker når programmet er gennemført

 • Aktivitets centreret

 

Mål for det nye program:
 1. Enkelthed
 2. Fokus på  evangeliets principper
 3. fleksibilitet 

 

Krav til børn 8-11:
 1. 6 Basis krav (s.4)
 2. 4 andre krav (s. 4-5)
 3. Nedskrive sit vidnesbyrd (s.4)
 4. Huske og forklare Trosartiklerne (s. 4)
 5. Gennemføre 2 aktiviteter indenfor de 3 områder hvert år:
  Lær om Evangeliet og efterlev det
  Tjen andre
  Udvikling af talenter
 6. I barnets 11. år gennemføres 5 mål indenfor:
  Forberedelse til Unge Pige/Unge Mænd
 7. Interview med biskoppen

Børnene kan arbejde med kravene alene, sammen med familien eller sammen med de andre Primary børn. Optegnelsen over deres mål, føres i deres bøger.
Gøres dette rigtigt, skulle alle mål være opfyldt når de bliver 12 år.

 

Forældre:
"Tro på Gud" - programmet er til for at hjælpe forældrene i deres evangeliske undervisning af børnene. Forældrene opmuntres til at arbejde med deres børn i dette program for at hjælpe dem med at færdiggøre deres aktiviteter.

 

Krav til Aktivitets lederne:
 • Aktiviteterne holdes sædvanligvis 2 gange om måneden
 • Primary budgettet skal betale omkostningerne
 • Aktivitetsdagene åbner og slutter med bøn
 • Fordi der er 4 fokusområder, kan mål strække sig over flere uger.
 • Det vil være godt hvis lederne holder øje med børnenes mål - så de ved hvem er der nået hvor langt. Samtidig med at de også giver børnene mulighed herfor - i deres hæfter.

 

Primarys Præsidentskab:
Børn mellem 8-11 år kan hjælpe til med planlægningen og iværksættelsen af en aktivitetsdag, hvor de mindre børn kan inviteres med. Hvis en sådan dag planlægges, er det under ledelse af primary præsidentskabet. (s. 18) Dette er ikke "Kvartals-aktiviteterne" der snakkes om, men af de 2 månedlige aktivitetsdage

 

Spørgsmål:
Kan man arbejde sig "foran" ?
Nej, man må gerne sætte flere mål end påkrævet. Men disse kan ikke overføres til efterfølgende år.

 

Opdateret 25 Februar 2005