Vor himmelske Fader elsker mig, og jeg viser min kærlighed til ham, når jeg adlyder befalingerne og viser respekt for det han har skabt
(Friend Feb. 2005, forslag nr. 4 oversat af Conny Hillgaard)

Gentag John. 14:15 sammen med børnene.
Lær børnene dette skriftsted udenad ved at bruge enkle billede så som:

Fortæl børnene at Jesus viste sin kærlighed til sin Fader i himlen ved at være lydig.

Vis Evangelisk Kunst billede nr. 227 Jesus beder i Getsemane have

Læs historien om Kristus i Getsemane have sammen med børnene (Matt. 26:36-39)
Forklar at selvom det ikke var let, var ´Kristus villig til at hjælpe os med at kunne vende til bage til ham.

Omdel papir, blyanter/farver og bed børnene tegne/skrive et lille brev til en missionær, en der tjener sin værnepligt, biskoppen eller en der er syg og derved bundet til hjemmet.

Lad pianisten spille medens børnene færdiggør deres projekt.

Syng "Hold Guds befalinger" (BS 68)

Lad børnene få et par papirhjerter med hjem. Forklar at når de at gjort en venlig tjeneste, skal de ligge et hjerte, som tegn på at de har vist kærlighed til vor himmelske Fader ved at efterleve hans befalinger.