Jeg er Guds barn, og jeg levede i himlen før jeg kom til verden
af Pia Koch


Syng: Vi er søskende du og jeg
Hav to tasker/kufferter med

Få børnene til at åbne den første kuffert/taske.
Forklar dem at når vi skal ud på en rejse, så forbereder vi os, med de ting vi behøver på rejsen. Vi ved hvor vi skal hen og vi vores billet klar til at vi skal af sted.

Spørg evt. børnene hvad de gør når de skal på en rejse.
Få børnene til at åbne den anden kuffert/taske.
Forklar dem at vi har en meget vigtigere rejse som vi skal forberede os til.
Hvad tror I det er for en rejse??

Læs eller lad et barn læse Johannes 3:5

Hvordan forbereder vi os til at komme tilbage til vor Himmelske Fader? (Dåb)

Syng: Når jeg engang bli’r otte år (eller anden sang om dåb)

Kan I nævne 5 grunde til at vi skal døbes?

  1. Tilgivelse for vores synder
  2. Medlemmer af Jesu Kristi kirke
  3. Udvise lydighed (at blive døbt er en befaling)
  4. For at komme i det Celestiale rige
  5. Modtage Helligåndens gave

Syng: Helligånden (BS. 56)

(Lån evt. en stempelpude på biblioteket til denne aktivitet)

Få et eller flere børn til at komme op og få lidt sværte på en finger og tør fingeren af i et stykke papir fra side til side så der kommer et fingeraftryk.

Hvordan benyttes fingeraftryk? (Til at identificere mennesker)
Hvorfor benytter man fingeraftryk til at identificere/genkende mennesker? (fordi alle menneskers fingeraftryk er forskellige – ingen er ens)
Hvad fortæller det jer om mennesker? (At vi alle er forskellige)
Men alle mennesker har noget til fælles, ved I hvad det er? (Vi er alle Guds børn)
Syng: Jeg er Guds kære barn. (BS. 2)

Forklar, at vi alle levede i himlen sammen med vor himmelske Fader, før vi kom her til jorden.
Vi er hans børn. Det er årsagen til at vi kalder ham vor himmelske Fader. Vi levede også der med vor himmelske moder og resten af vor himmelske Faders børn. Alle, som fødes på jorden, er et barn af vor himmelske Fader. Vi husker ikke, at vi har levet sammen med vor himmelske Fader, men vi ved, at vi er hans børn, fordi vi læser det i skrifterne.

Snak lidt med børnene om at vi ikke havde et fysisk legeme da vi boede i himlen, vi var ånder. Spørg dem hvordan de tror vor ånd ser ud.

Giv dem evt. et spejl de kan kigge i og forklar at vores ånd ligner vores fysiske legeme. (Vi har øjne, ører, arme og ben)

Syng: Jeg har to hænder små