Undervis barnet

Søs. Menlove: “Det er dette lys, lyset fra den gengivne evangelium – en »glædens røst«
– som forældre kan lære deres børn at kende. Modstanderen er virkelig, men børn kan føle den fred og glæde, som kommer, når de udviser tro på Jesus Kristus. Vore børn vil ikke opleve dette lys, medmindre vi underviser dem i evangeliet.”  (Liahona Nov. 2002, s. 13)