Jeg vil kun gøre det, som er behageligt for vor himmelske Fader
Friend Okt. 2005, forslag nr. 3, oversat af Conny HIllgaard

To af "Mine Evangeliske Standarder" taler om at gøre ting som "er behageligt for min himmelske Fader".

Fra den 13. Trosartikel skriver du flg. 4 ord på papirstrimler:

KYSK, ELSKELIGT; HAR GODT LOV, PRISVÆRDIGT

Fortæl børnene at følgende aktiviteter vil hjælpe dem at lære hvad der er "behageligt for vor himmelske Fader".

  1. Læs en historie fra Lille Liahona. Bed børnene om at fortælle om deres ynglings historie/bog.

  2. Leg en leg fra Lille Liahona

  3. Syng sange fra Aktivitetssange (BS 152) Måske har I nogle rytme instrumenter som kan bruges...

  4. Vis en kort videosekvens fra en video som du låner på kirkens bibliotek, måske Fællestid med præsident Hinckley (56331 110)

Saml til slut børnene og tal om aktiviteterne og hvordan de havde det medens de deltog i dem. Fremhæv at vi ønsker at kunne føle ånden, når vi læser, synger eller ser noget på TV.

Fremsig eller syng den 13. Trosartikel