Ordets styrke (BNP-hæftet 2006)
Søs. Lifferth, Lederskabsmøde i København Okt 2005

1. vers:
Jeg vil så ger-ne lig-ne vor Frel-ser, og jeg tror, det
sker, hver gang jeg læ-ser og ad-ly-der hans ord. Jeg
el-sker den-ne styr-ke, som skrif-ten gi-ver mig, så
jeg kan ven-de om og gå den ret - te vej.
~~~~~~~~~~~~~~~

Kald 4 børn frem. Giv hvert barn et A-4 ark (der passer til én linje af sangen) hvorpå der står:
1. linje: HVEM
2. linje: HVAD
3. linje: HVORFOR
4. linje: HVORDAN
~~~~~~~~~~~~~~~

Bed børnene høre efter om de kan høre, hvem der synges om i første linje.

 1. Syng første linje.
 2. Få børnene svar - (FRELSEREN! A-4 arket vendes, og et billede af Frelseren er på den anden side)
 3. Syng 1. linje sammen med børnene.
 4. Gentag med de næste 3 linjer.
  Linje 2: billede af en pige der læser
  Linje 3: billede af Helaman’s hær
  Linje 4: Joseph Smith der sidder og læser

Billederne Søs. Lifferth brugte var:

 1. Evangelisk kunst  240 Jesus the Christ
 2. Jeg kan ikke huske dette billede, men man kan bruge: Primary lektiehæfte 3 billede nr. 23
 3. Evangelisk kunst 313 2000 unge krigere
 4. Evangelisk kunst 402 Joseph Smith søger visdom i Biblen