Vor himmelske Fader og Jesus Kristus holder deres løfter
Friend Januar 2006, forslag nr. 2 ~ oversat af Conny Hillgaard

Lav et bogmærke (Lille Liahona Januar 2006) til hvert barn, skriv skriftstedet på tavlen.

Del børnene op i mindre hold, og lad hvert hold slå op i skrifterne og læse løftet.

Lad hver gruppe fortælle Primary (enten ved at læse eller resumere skriftstedet) hvordan de kan blive velsignet igennem dette løfte.

Når grupperne fortæller, lad da børnene udfylde de tomme linjer på deres bogmærke.
Opmuntr børnene til at gemme deres bogmærke i skrifterne - så de kan blive husket på dem hver gang de læser i skriften.

Bær vidnesbyrd om at vor himmelske Fader og Jesus elsker os. Deres løfter velsigner os alle.

Syng: "Min Frelser elsker mig" (BS 42)