Vor himmelske Fader og Jesus Kristus holder deres løfter
Friend Marts 2000, oversat ~ og sange tilføjet  af Conny Hillgaard

Syng: Lær mig at levet i lyset af Ham

En pagt i kirken er et helligt løfte, en aftale mellem vor himmelske Fader og hans børn.

Siden Adam og Evas tid, har vor himmelske Fader indgået pagter med sine børn, for at hjælpe os med at leve retskaffent og være værdige til at leve sammen med ham igen.

Syng: Følg Guds profeter (vers 1)

I skrifterne lærer vi om mange mennesker, som indgik pagter med Herren.
Da Almas folk samledes ved Mormons Vande, indbød Alma dem til at blive døbt, og indgå en pagt. (se. Mosiak 18:8-13)

Folket var så glade at de klappede i deres hænder. De ønskede at vise vor himmelske Fader deres kærlighed og ønske om at holde hans bud og dette gjode de ved at blive døbt.

Syng: Når jeg engang blir' 8 år

Alma lærte folket, hvordan de skulle holde og ære deres dåbspagt.
Han fortalte, at de måtte være ville til at villige til at blive kaldt Guds folk og adlyde hans befalinger.
Han fortalte dem, at de skulle hjælpe og trøste hinanden.
De skulle være "Guds vidner" (Mosiah 18:9)
Det betyder at de ville fortælle andre om vor himmelske Fader og om hvor meget han elsker alle sine børn.
Hvis de gjorde disse ting, ville Herren velsigne dem med sin Ånd.
Almas folk lærte at vor himmekse Fader elsker os og ønsker at vi skal indgå hellige pagter med ham.

Syng: Når jeg vælger det rette

Vi kan begynde vores rejse tilbage til vor himmelske Fader ved at indgå en pagt med ham og blive døbt.
Da Jesus blev døbt, indgik han en pagt om at være lydig overfor vor himmelske Faders befalinger (se 2. Nephi 31:5-8)

Syng: Jesu dåb

Når du bliver døbt, indgår du den samme pagt om at tjene vor himmelske Fader og Jesus Kristus.
Derpå bliver du bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, du indgår pagt om at påtage dig hans navn, altid erindre ham og holde hans befalinger.

Ligesom Almas folk lover du at vidne om Frelseren - fortælle og vidne om Ham.
Hvis du holder din del af dåbspagten, vil hans Ånd være med dig. Det er Guds løfte til dig.

Syng: Vælg altid ret