Jeg kom til jorden for at indgå og holde hellige pagter
Friend Februar 2006, forslag nr. 1; oversat af Conny HIllgaard
 

Vis Evangelisk Kunst 239 (Den opstandne Kristus)
Lav 6 store papir cirkler.

Klip hver cirkel over midt på. På de 6 halve cirkler, skriver på en pagt:

 1. tiende
 2. dåb
 3. nadver
 4. Holde Søndagen Hellige
 5. visdomsordet
 6. Tempel ægteskab

Skriv et skriftsted på de resterende 6 halve cirkler:

 1. Malakias 3:10
 2. Mosiah 18:10
 3. Moroni 4:3
 4. L&P 59:9-13
 5. L&P 89:5-21
 6. L&P 131:2

Placer cirklerne i 2 rækker på tavlen. Lad børnene skiftes til at slå et skriftsted op, og læse det højt.
Bed derpå børnene om at finde den pagt der passer til skriftstedet.

Lad et barn som står bagerst i primary lokalet. Dette barn repræsenterer os alle, når vi skal komme til jorden.
Hver gang en cirkel er fundet (skriftsted/pagt) lægges det foran barnet på gulvet - som en sti barnet skal gå på.
Denne sti leder frem til Frelseren.
Når vi indgår og holder vore pagter, kan vi vende tilbage til Ham.

Hvis tiden tillader det, syng da sange til hver pagt (når et match bliver fundet) for at understrege befalingen.

 

Conny H. sange kan f.eks være:

 1. Vi har ikke en sang om tiende på dansk, så en Takke sang kan bruges i stedet.
  BS 9: Jeg takker dig Fader; Kan et lille barn som jeg (BS 14 v. 1); Tak til vor Fader (BS 15 v.1)
 2. Når jeg skal døbes (BS 53; Dåb (BS 54)
 3. Nadver (Lille Liahona April 2000)
 4. Lørdag (BS 105)
 5. Herren gav mig et tempel (BS 73)
 6. Vores familie (BS 98); Jeg elsker Herrens tempel (BS 99)