Ordets styrke
Friend Jan 2006, forslag nr. 5, oversat af Conny Hillgaard

"Ordets Styrke" findes i Børnens Nadvermøde program-hæft år 2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vis  et billede af Frelseren, og bed børnene lytte efter to ting som kan hjælpe os med at blive som Ham.
Syng, "Jeg vil så gerne ligne vor Frelser, og jeg tror, det sker, hver gang jeg læser og adlyder hans ord".

Medens du viser dine skrifter, spørg da børnene hvor vi kan læse hans vejledninger og finde hans ord.
Medens nogle hjælpere holder billede og skrifterne, syng da linjen igen.

Bed børnene lytte efter hvad "Hans ord vil giver mig"
Syng derpå hele linjen (Jeg elsker denne styrke, som skriften giver mig".) medens du holder skriften i begge dine hænder.
Forklar at Hans ord giver os styrke.

Syng sangen igen, fra begyndelsen og indtil ... skriften giver mig når du synger ordet STYRKE, hold da skriften med begge hænder.

Fortæl børnene, fordi jeg har styrke fra skriften kan jeg gøre to ting, lyt efter og fortæl mig hvad det er.
Syng: så jeg kan vende om og gå den rette vej.

Modtag børnenes svar, og syng linjen sammen.
Led børnene i hele verset.

Bed dem tælle hvor mange gange ordet STYRKE nævnes i omkvædet (3 gange). Syng det for børnene.

Bær vidnesbyrd om skrifterne.