Jeg kan anvende skrifterne på mig selv og min familie
Friend Aug 2006, forslag nr. 1, oversat af Conny Hillgaard

Læs sammen 1. Nefi 19:23. Anvende betyder at sammenligne.
Vi kan se se hvordan vore liv er som de mennesker vi læser om.
Vi kan se hvordan Herren hjælper os i dag.

Omdel disse skriftsteds referencer som illustrerer flg. principper:

Bed børnene gøre disse 3 ting:

  1. Læs skriften
  2. Find et evangelisk princip og forklar det med dine egne ord
  3. Fortæl hvordan princippet/budskabet kan anvendes i dag.

Tal om hvordan de og deres familier bliver velsignet når de anvender skriften på dem selv.

Bær vidnesbyrd om vigtigheden af skriften i dit liv.

Syng "Jeg prøver at bli' som Jesus"

~~~~~~~~~~~~~~

Jr. Primary:

Mindre børn kan arbejde i grupper og "opdage" måder hvorpå de ligner hinanden.
De kan se på billeder fra skriften og fortælle om måder de kan være lige som dem de ser på billederne.