Jeg kan finde trøst når jeg læser skriften
Friend Sept. 2006, forslag nr.1, oversat af Conny Hillgaard
 

Vis billede 517 (evangelisk kunst) af Præsident Spencer W. Kimball.
Forklar at da Præsident Spencer Kimball.blev kaldet til Apostel, vendte han sig til skriften for at få støtte og trøst.

Præsident Kimball beretning står i "Gospel Classics: The Breaking of the Day Has Found Me on My Knees" (Ensign, Feb. 2004, 50–53).

I afsnittet "Comfort in the Scriptures," fortæller Præsident Kimball at 1 Nefi 3:7 gav han trøst.
Bed børnene slå skriftstedet på, og læs det sammen.
Syng "
Nefi's mod" (BS 64)

Bed børnene om at finde nogle løfter som står i skriften, og som giver os trøst, når vi møder svære ting:
Før Primary begynder bed da 3 større børn om at læse flg. skriftsteder under fællestiden:

Bed børnene lytte efter hvilke velsigner de 3 børn læser om fra skriften.
Bær vidnesbyrd for børnene om at de kan finde trøst og mod ved at læse i skriften ligesom Præsident Kimball gjorde.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For ældre børn:
Hjælp børnene med at forstå Rom. 15:4. Dette skriftsted fortæller også om at finde trøst i skrifterne. Skriv på tavlen eller lav nogle ordstrimler:

At... er skrevet... for at vi ... kan fastholde håbet.

Lad børnene citere dette flere gange. Forklar at de 3 prikker betyder at et eller flere ord er blevet udeladt af et citat. Tilføj nogle få ord af gangen, forklar de svære ord. Tilføj "trøst, som skrifterne giver os" til sidst.