Liahona kan lede mig
BNP-hæftet Sept. 2006, forslag nr. 2

Vis billedet af Liahona (EK 302). Mens børnene læser følgende skriftsteder, så skriv under billedet, hvad der fik Liahona til at holde op med at virke:

Skriv Kristi ord på tavlen, og under det skriver du "Skrifterne og Helligånden".

Læs 2 Nephi 32:3 og Alma 37:43-45 og forklar, at vi finder Kristi ord i skrifterne, og når vi lytter til Helligånden.

Flyt billedet af Liahona til tavlen og hjælp børnene med at skrive noget af det, som skrifterne lærer os, at vi skal gøre, så Kristi ord kan vejlede os og give os mod til at vælge det rette: F.eks:

Bed børnene om at tegne et billede af Liahona og skrive på tegningen, hvad de vil gøre for at Helligånden skal være med dem.

Syng »Søg, tænk og bed« (BS, s. 66).