Vi kan anvende skriften på os selv
BNP-hæftet Aug. 2006, forslag nr. 1

Øv jer i at »anvende« skrifterne.

Bed børnene om at gentage Mosiah 1:7 og erstatte »mine sønner« og »I« med deres eget navn.

Læs skriftsteder som 1 Nephi 3:7 og 1 Nephi 15:7-11 og bed børnene om at tænke over måder, hvorpå de kan anvende disse skriftsteder på sig selv, som fx at være lydig ligesom Nephi.

Syng »Nephis mod« (BS, s. 64).