Når jeg har tro, kan jeg blive vejledt og modtage mod til at vælge det rette
Friend Sept 2006, forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard
 

Bed 2 brødre, som biskoppen har godkendt, til at komme og fortælle om flg. 2 beretninger:

  1. Beretningen om hvordan Liahona ledte skibet til det forjættede land (1 Nefi 18:8-22)
  2. Beretningen om Lehi's drøm om jernstangen der ledte folket til Livets træ (1 Nefi 8)

Spørg børnene, hvad folket skulle gøre for at vise tro og modtage vejledning fra Liahona og jernstangen.
Skriv deres forslag på tavlen. Hvad er vore dages Liahona?

Lad børnene læse Alma 37:44 og 1 Nefi 11:25 (Kristi ord, Guds ord)

Fortæl børnene at du vil give dem et musik-hint. I musikken vil de finde svaret på dit spørgsmål.
Spil de første strofer af flg. sange, og lad børnene gætte hvad budskabet er.
Budskabet vil fortælle os hvortil vi skal søge for at høre Kristi ord.

(tilføjet af C. Hillgaard: Kender børnene ikke disse sange kan du vælge andre som du ved børnene vil kunne genkende - eller giv sanglederen tid til at lære børnene en af sangene).

Henvis til listen på tavlen, og vis at vi må gøre det samme i dag for at blive vejledt som folket på Nefis tid. Vores lydighed viser vores tro.

Fortæl om en gang hvor du har hørt Kristi ord. Bær vidnesbyrd om troens magt, når vi modtager og følger Herrens vejledning.