Vi kan komme til Kristus når vi omvender os
BNP-hæftet Aug.2006, forslag nr. 2

Lav en kopi af Evangelisk Kunst 605.
Klip det i fem puslespilsbrikker og gem stykkerne rundt om i lokalet, hvor børnene mødes.

Skriv titlerne på følgende sange på tavlen:

Bed børnene om at finde puslespilsbrikkerne. Når et barn finder en brik, så bed ham eller hende om at vælge en sang fra listen.

Syng sangen, bed børnene om at fortælle, hvilket princip den lærer os, og forklar, hvordan princippet er en vigtig del af omvendelse.

Sæt puslespillet sammen med tape på bagsiden af EK 239.

Når puslespillet er samlet, så vend det, så det viser billedet af Kristus. Forklar, at vi kommer til Kristus, når vi omvender os.