Vor himmelske Fader gengav evangeliet
Friend April 2006, forslag nr. 3, oversat af Conny Hillgaard
 

Find flg. billeder før Primary begynder:

Forbered 8 stykker papir. Skriv titlen på hver billede på hvert af de otte stykker papir.  Dæk billedet og titlen til og hæng dem på tavlen eller læg dem på gulvet i tilfældig rækkefølge, med fire rækker á fire billeder.

Spil Memory/huskespil med børnene.

Forklar at vor himmelske Fader gengav evangeliet og præstedømmet igennem Joseph Smith.
Forklar af bag disse papirer er der et sæt billeder af begivenheder fra Genoprettelsen og et sæt papirer der beskriver billederne.

Lad børnene skiftes til at trække to stykker papirer.
Hvis de passer sammen, fjernes de fra spillet. Hvis de ikke passer sammen, vendes de om igen og et andet barn prøver at vende to stykker papirer.
Når alle billeder og beskrivelser er blevet fundet, læg dem da i rækkefølge.
Forklar kort børnene hvad der sker på hvert billede.

Syng "Jesu Kristi Kirke" (BS 48)

Er der yngre børn som ikke kan læse, kan du lægge forskellige farver kant om hvert "stik" så børnene let kan se om de har et "stik".

Bær vidnesbyrd om evangeliets genoprettelse.