Forvaltningsinterview
Spørgsmål fra bogen: Improving Gospel Teaching
oversat af Conny Hillgaard

 

  1. Hvordan har du det i din kaldelse?
  2. Er der nogle oplevelser som du har haft, som du kunne tænke dig at tale om?
  3. Hvad har været det bedste i din kaldelse?
  4. Vil du give nogle eksempler på hvordan børnene har reageret på en Fællestiden du har givet?
  5. Har dine primary børn nogle specielle behov?
  6. Hvilke mål har I som primary præsidentskab?
  7. Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer med at opnå jeres mål?
  8. Hvilke emner kunne du tænke dig at blive undervist i på et lederskabsmøde?