Tema: Jeg følger Ham i tro
Børnenes Nadvermødeprogram 2007
Månedens emne: Sang Skriftsted Ugentligt emne:
Januar:
Jeg har tro på Herren Jesus Kristus. »
»Jeg følger ham i tro«
Lille Liahona, feb. 2003, bagsiden
»... hvis I derfor har tro, har I håb om det, som ikke ses, men som er sandt« (Alma 32:21. Uge 1:
Jeg har tro på Herren Jesus Kristus. Tro betyder tillid. Jeg tror på ham, og jeg vil følge ham

Uge 2:
Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første princip
Uge 3:
Min tro på Jesus Kristus bliver styrket, når jeg beder
Uge 4:

Jeg har tro på Herren Jesus Kristus. Han vil hjælpe mig med at holde befalingerne
 
Februar:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg ved, hvem han er.
»Det er min elskede Søn«
(Børnestjernen, dec. 1997)
»Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige«
( Joh 6:69).
Uge 1:
Jesus Kristus er vor himmelske Faders førstefødte Søn. Jeg er også et Guds barn
2.
Uge 2:

Vor himmelske Fader har en plan for mig. Jesus Kristus og hans sonoffer er afgørende for denne plan
Uge 3:

Jesus Kristus skabte jorden til os, så vi kunne bo på den og få erfaringer
Uge 4:

Jesus Kristus levede på jorden. Hans lærdomme og mirakler velsignede menneskers tilværelse
 
Marts:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg følger hans eksempel og holder hans befalinger.
»Jeg prøver at bli’ som Jesus«
(BS, s. 40-41)
»Følg derfor mig og gør de ting, som I har set mig gøre«
(2 Ne 31:12).
Uge 1:
Jesu Kristi liv er et eksempel for mig
Uge 2:
Jeg vil studere skrifterne og bede
Uge 3:
Jeg vil holde sabbatsdagen hellig
Uge 4:

Jesus Kristus levede på jorden. Hans lærdomme og mirakler velsignede menneskers tilværelse
 
April:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg ved, at
han er min Frelser og Forløser.
»Han lever! Vor Forløser stor«
(Salmer og sange, nr. 70)
»For således elskede
Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv«
(Joh 3:16).
Uge 1:
Jesus Kristus er min Frelser og Forløser. Han kom til verden for at gøre Faderens vilje
Uge 2:

Fordi Jesus Kristus døde for os og opstod, kan jeg opstå
Uge 3:

På grund af forsoningen kan jeg omvende mig og komme tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus Kristus
Uge 4:

Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg hører apostlene og profeterne vidne om ham
 
Maj:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg lærer om
evangeliets gengivelse.
»En engel kom til Joseph Smith«
(Syng med mig, B-43)
»Derfor vil jeg stadig behandle
dette folk på underlig og sælsom måde«
(Es 29:14).
Uge 1:
Herren gengav evangeliet i sin fylde gennem Joseph Smith
Uge 2:
Joseph Smith oversatte Mormons Bog ved Guds kraft
Uge 3:
Mormons Bog er Guds ord og endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus
Uge 4:
Præstedømmet blev gengivet. En levende profet bærer alle præstedømmets nøgler og myndighed og leder Kirken under ledelse af Jesus Kristus
 
Juni:
Jeg følger Jesus Kristus i tro, når jeg indgår og holder min dåbspagt.
»At leve evangeliet«
(BS, s. 72)
»Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige«
(Joh 3:5).
Uge 1:
Jesus Kristus blev døbt
Uge 2:

Når jeg bliver døbt, indgår jeg en pagt med vor himmelske Fader om at påtage mig Jesu Kristi navn, altid erindre ham og holde hans befalinger
Uge 3:

Efter jeg er blevet døbt, bliver jeg bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og modtager Helligåndsgaven
Uge 4:

Jeg deltager i nadveren for at forny min dåbspagt med vor himmelske Fader
 
Juli:
Min familie kan følge Jesus Kristus i tro.
»Kærlighed er her
(BS, s. 102-103)
»Lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed opnås, når det er baseret på Herren Jesu Kristi lærdomme
(Familien: En proklamation til verden, afsnit 7).
Uge 1:
Jeg kan lære om retskafne familier ved at læse i skrifterne
Uge 2:
Det første medlem i min familie, som tilsluttede sig Kirken, fulgte Jesus Kristus i tro. Jeg kan lære om min slægtshistorie
Uge 3:

Jeg vil ære min far og mor og vise respekt for andre i min familie
Uge 4:

Min familie kan følge Jesus Kristus i tro ved at bede familiebønner, studere sammen i skriften og holde familieaften
 
August:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg lytter til
Helligånden.
»Lyt nu«
(Syng med mig, B-3)
»For se, Talsmanden ved alt og aflægger
vidnesbyrd om Faderen og om Sønnen«
(L&P 42:17).
Uge 1:
Et vidnesbyrd er en åndelig bekræftelse fra
Helligånden
Primary 5, lektion 46
Uge 2:
Jeg indbyder til Helligåndens tilskyndelser, når jeg beder, læser i skrifterne, holder befalingerne og følger de levende profeter
Uge 3:

Jeg kan erkende Helligåndens tilskyndelser
Uge 4:

Helligånden vidner om Jesus Kristus og kan undervise, vejlede, advare, beskytte og trøste mig
 
September:
Min tro på Jesus Kristus vokser, når jeg tjener
andre.
Ingen sang »Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste« (Mosi 2:17) Uge 1:
Jesus Kristus lærte os at tjene andre
Uge 2:
Jeg vil tjene i min familie
Uge 3:
Jeg vil tjene andre ved at behandle dem venligt og give af det, jeg har
Uge 4:

Når jeg tjener andre, tjener jeg Jesus Kristus og viser min kærlighed til ham
 
Oktober:
Jeg viser min tro på Jesus Kristus, når jeg fortæller
om evangeliet til andre.
Ingen sang »Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger
og priser jeres fader, som er i himlene«
(Matt 5:16).
Uge 1:
Jeg vil være et godt eksempel for andre gennem den måde, jeg lever på
Uge 2:
Mit vidnesbyrd vokser, når jeg fortæller det til
mine venner og når jeg hører andres vidnesbyrd
Uge 3:
Jeg vil invitere mine venner med til Primary
Uge 4:
Jeg vil forberede mig nu på at blive missionær
 
November:
Min tro på Jesus Kristus velsigner mit liv. Jeg
er taknemlig for mine velsignelser.
Ingen sang »Du skal takke
Herren din Gud i alle forhold«
(L&P 59:7).
Uge 1:
Jeg er taknemlig for mit hjem og min familie
Uge 2:
Jeg er taknemlig for mit medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Uge 3:
Jeg er taknemlig for præstedømmet og bliver
velsignet gennem det
Uge 4:
Jeg vil vise min taknemlighed og kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus Kristus ved at holde deres befalinger
 
December:
Jesus Kristus levede engang på jorden, og jeg tror
på, at han kommer igen.
Ingen sang »Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen«
(ApG 1:11).
Uge 1:
Fordums profeter forudsagde Frelserens komme til jorden
Uge 2:
Frelseren Jesus Kristus kom til jorden som et lille barn og blev født i Betlehem
Uge 3:
Jeg kan få fred, glæde og kærlighed på grund af Jesu Kristi komme
Uge 4:
Når jeg i tro følger Jesus Kristus, forbereder jeg
mig til det andet komme
 

Sidst opdateret 30 December 2006