Kloge ord
 

Søren Kierkegaard
"Brudstykke af en ligefrem Meddelelse" ( 1849)

At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en Anden.
For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gør det, så hjælper min Mere-Forståen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gøre min Mere-Forståen gældende, så er det, fordi jeg er så forfærdelig stolt, så jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~