Jeg kan bede til vor himmelske Fader
Friend Juli 2006, forslag nr. 1, oversat af Conny Hillgaard

Vis et billede af Præsident Gordon B. Hinckley.

Spørg: Hvad hedder han?

Vi kan vise respekt når vi taler til eller om vores profet.

Hvordan bør vi tiltale ham? (Præsident Hinckley.)
Hvordan bør vi tiltale vores biskop? (Biskop ____.)
Vores lærere? (Bror eller Søster ____.)

Vi kan vise respekt overfor vor himmelske Fader når vi taler med ham i vores bønner.

Da Jesus besøgte Nefiterne, knælte han med og bad til vor himmelske Fader. Han viste at han elskede og respekterede hans Fader i himlen.

Læs sammen: 3. Nefi 19:20-21

Conny H. : På dansk har vi ikke ordene thee, thou og thine som man bruger på engelsk). I stedet kan vi bruges FADER i stedet for far.

Syng en linje af "Lad mig, oh Gud" (BS 75), og lad børnene synge linjen tilbage til dig.
Del børnene op i grupper, og giv hver gruppe en linje og til passende tegn/symbol.
Lad hver gruppe stå op og synge deres linje.

Skift tegn/symboler og syng igen.

Gentag på samme måde "Jeg takker dig Fader" (BS 9)

Opmuntr børnene til at vise kærlighed og respekt overfor deres himmelske Fader.