Vor himmelske Fader hørte sine børns bønner i skriften
Friend Juli 2006, forslag nr. 2, oversat af Conny Hillgaard
 

Lav et hørespil om beretningen af Daniel.
Før Primary begynder lav da et manuskript ud fra Daniel kap. 6. Brug ord direkte fra skriften til at fortælle beretningen. Brug bl.a. en fortæller, Daniel, Kong Darius, prinser, løver osv.

F.eks:

Vers 8:
Rådsherre om vers 8:
Et kongebud bør udstedes og et forbud udgå om, at enhver, som i tredive dage beder en bøn til nogen anden end dig, O konge,det være sig til en gud eller et menneske, skal kastes i løvekulen".

Daniel: vers 23:
"Min Gud har sendt sin engel og lukket løvernes gab"

Syng vers 8 af "Følg Guds profeter" (BS 58)

Tal om hvordan skriften indeholder beretninger om folk som har fået deres bønner besvaret.
Del primary i grupper. Giv hver gruppe et skriftsted som de slår op. Det skal være om nogle som har fået deres bønner besvaret, f.eks:

Lad børnene læse og bagefter fortælle de andre i Primary, hvordan vor himmelske Fader besvarede personens bønner.
Bær vidnesbyrd om at vor himmelske Fader hører og besvarer bønner som bedes i dag.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For yngre børn:
Lad de voksne læse beretningen fra skriften højt for børnene. Bagefter kan børnene evt. rollespille deres beretning for resten af Primary.