Vor himmelske Fader hører og besvarer mine bønner
Friend Juli 2006, forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard

Bed primarylærerne om at være parart til at fortælle om en gang hvor deres bønner blev besvaret.

Du kan også bede et af de ældre primarybørn om fortælle om en oplevelse han/hun har haft.

Kirkens ledere i dag bekræfter at bønner bliver hørt og besvaret i dag.

Fortæl, eller få et ældre barn til at fortælle flg. beretninger:
Artel Ricks's story in "You Are a Child of God," af Præsident Gordon B. Hinckley, May 2003, 3–4;
"The Lifeline of Prayer," by Præsident James E. Faust, Juli 2003, 2–3;
"A Growing Testimony," by Præsident James E. Faust, Apr. 2003, 2–3.

Syng "Jeg beder i tro" Børnestjernen Marts 1991
(Conny Hillgaard: eller vælg en anden sang om Tro hvis jeres Primary ikke har lært den)

Bed børnene samle sig i grupper med deres lærer. Lad lærerne fortælle deres oplevelse som I har aftalt.
Lad også børnene få lov til at fortælle om deres oplevelser. (Mind børnene om at nogle oplevelser kan være for hellige til at dele med andre).

Gå tilbage til pladerserne. Bed hver gruppe fortælle om deres oplevelser for hele Primary.

Syng "Barnets bøn" (BS 6)

Bær vidnesbyrd om at vor himmelske Fader hører og besvarer vore bønner.