Vor himmelske Fader besvarer mine bønner
BNP-hæftet 2006, Juli forslag nr. 2

Bed klasselæreren for hver klasse om at holde i den ene ende af flere stykker garn og bed børnene om at holde i den modsatte ende.

Sammenlign garnet med vores kommunikationslinje med vor himmelske Fader – bøn. Vi kan give slip ved ikke at bede oprigtigt, men vor himmelske Fader giver aldrig slip ~ Han ønsker, at vi skal bede.

Fortæl historien om Daniel i løvekulen (Dan 6; EK 117).

Drøft hvad vi kan gøre for at holde vores kommunikationslinje stærk.