Jeg kender Saligprisningerne
BNP-hæftet 2006, Juni forslag nr. 2

Vis EK 212 og en liste over saligprisningerne (Matt 5:3-12).
Hjælp børnene med at forstå saligprisningerne.
Bed børnene om at vælge en saligprisning og tegne eller skrive om, hvordan de kan efterleve den.
Vis deres arbejde ved listen.