Jeg kender Saligprisningerne
Friend Juni 2006, forslag nr. 2, oversat af Conny Hillgaard

Brug "Stationer"* som hjælp til at lære børnene Saligprisningerne

Begynd med at fortælle beretningen om Bjergprædiken. Brug Evangelisk Kunst billede nr. 212 (Bjergprædiken).

Del børnene op i 4 grupper, og lad hver gruppe rotere gennem stationerne.

Ved hver station bliver børnene mere fortrolig med Saligprisningerne. Dette gøres ved at fortælle en historie hvor du gør brug af Evangelisk Kunst til at illustrere en af  Saligprisningerne, tal med børnene om hvordan de kan bruge denne Saligprisning i deres liv, syng en sang som forstærker princippet.

Vælg Saligprisninger som passer bedst til dine børn. F.eks:

Ældre børn kan slå beretningerne op i skriften ~ referencen er bagpå billederne.

~~~~~~~~~~~~~~

* "Stationer" er et antal borde som børnene på skift går til, og bliver fortalt/undervist i forskellige ting. (Conny H.)