Han sendte sin Søn (BS 20)
Friend April 2006, forslag nr. 3, oversat af Conny Hillgaard

Brug denne sang til at lære børnene at vor himmelske Fader sendte sin Søn for at velsigne os.

Brug spørgsmål og Evangelisk Kunst billeder til hver linje i sangen, lad børnene gennemgå Frelseren liv.
F.eks:

Brug lignende spørgsmål til flg. billeder:

Giv hvert barn et stykke papir og blyant.
Del børnene i 4 hold.
Giv hvert hold en del af sangen som de skal illustrere.
F.eks:

Den 1. gruppe tegner et billede til den første linje i sangen: Hvordan fortalte Faderen om kærlighed og omsorg? Han sendte sønnen ned, som foran gik og viste vej.

Lad pianisten svagt spille i baggrunden medens børnene tegner.
Bed hver gruppe aflevere deres billeder, og fortælle om dem.
Lad gruppen med den første linje stå foran i lokalet og fortælle om deres billede.

Bed børnene vise deres billede medens deres linje af sangen synges.

Udtryk taknemmelighed for Frelseren og for den velsignelse det er at han kom til jorden.