Jesus Kristus lever og er vores Frelser
Af Katie Boeckel
 
Syng: Jeg ved min Frelser lever (BS 8)
Spørg:  Hvilken plan tales der om i vers 2? (Frelsesplanen)
Vi skal læse lidt fra skriften om Frelsesplanen, men før vi gør det, skal vi synge:

Syng:  »Ordets styrke« (BNP programmet 2006)

Skrifterne giver os styrke til at modstå fristelser.
Læs et skriftsted om Frelsesplanen

Syng:  Alle har boet i himlen (Lille Liahona April 1999)

Spørg::  Hvordan kan det at læse i skriften om Frelsesplanen give os styrke?
Spørg:  Hvordan er Jesus vores Frelser?
Tal om opstandelsen

Syng:  Mon Jesus virkelig opstod? (BS 45)

Fordi Jesus led, kan vi opstå, men for at få evigt liv, må vi være lydige og gøre hvad vor himmelske Fader ønsker vi vi skal gøre.

Syng:  Følg Guds profeter (BS 58) (vælg nogle af versene)

Tal om der valg profeterne traf i de vers du har valgt af børnene skulle synge.
Vi er ikke alene om at leve evangeliet...